top of page

Öppettider 2024 (med reservation)
24-27 januari Restaurangdagar

12 maj Mors dag

24-25 maj Åland Grönskar

26 juni -3 augusti , onsdag-lördag

18-21 september Skördefesten

bottom of page